Illustration

Технічні вимоги та безпека використання скрапленого газу в промислових установках

Зріджений природний газ (ЗПГ) став життєво важливим альтернативним джерелом енергії для промислових установок. Оскільки попит на чистішу та ефективнішу енергію зростає, ЗПГ пропонує численні переваги, зокрема, скорочення викидів парникових газів та підвищення енергетичної безпеки. Однак використання ЗПГ в промислових умовах вимагає дотримання певних технічних вимог і заходів безпеки для захисту персоналу, обладнання та навколишнього середовища. У цій статті ми розглянемо ключові моменти, пов'язані з використанням скрапленого газу в промислових установках, зосередившись на технічних вимогах, заходах безпеки, системах контролю та моніторингу, а також навчанні персоналу.

Технічні вимоги до використання скрапленого газу

Для безпечного поводження зі скрапленим газом та його використання на промислових об'єктах необхідно виконати кілька технічних вимог. Ці вимоги стосуються систем постачання, зберігання та розподілу. Розглянемо докладніше кожен аспект.
Системи постачання: Належні системи постачання скрапленого газу мають вирішальне значення для забезпечення надійного та безперебійного потоку газу. Це включає створення відповідної інфраструктури, такої як резервуари, трубопроводи та регулятори тиску. Резервуари повинні бути спроектовані, побудовані та обслуговуватися згідно з відповідними нормами та стандартами, враховуючи номінальний тиск, сумісність матеріалів та функції безпеки. Трубопроводи також слід перевіряти, щоб запобігти витокам та іншим потенційним небезпекам.
Системи зберігання: Належне зберігання скрапленого газу має важливе значення для промислових установок. Резервуари для зберігання повинні відповідати галузевим стандартам, забезпечувати структурну цілісність, запобігання витокам і належний контроль тиску. Вкрай важливо впровадити відповідні заходи з випаровування та теплоізоляції, щоб мінімізувати втрати продукту і підтримувати потрібну температуру. Крім того, необхідно встановити системи скидання тиску та аварійної вентиляції, щоб запобігти надмірному підвищенню тиску та потенційній небезпеці.
Системи розподілу: Ефективні системи розподілу необхідні для безпечної та надійної доставки скрапленого газу в різні точки промислової установки. Всі компоненти повинні бути спроектовані та встановлені таким чином, щоб витримувати умови експлуатації і забезпечувати цілісність газопостачання. Крім того, регулярне технічне обслуговування та перевірка є життєво важливими для своєчасного виявлення та усунення проблем.
Дотримання норм і стандартів: Використання скрапленого газу в промислових установках повинно відповідати національним і міжнародним нормам і стандартам. Відповідність гарантує, що системи та обладнання відповідають найкращим галузевим практикам та вимогам безпеки. Відповідні нормативні документи можуть включати рекомендації щодо проектування, будівництва та обслуговування об'єктів, що працюють зі скрапленим газом. Дотримання цих стандартів допомагає запобігти нещасним випадкам і є еталоном якості та надійності.

Забезпечення безпеки при використанні скрапленого газу

Безпека при роботі зі зрідженим природним газом має першорядне значення через його потенційну небезпеку. Ось кілька ключових міркувань щодо забезпечення безпеки на промислових об'єктах.

Загрози, пов'язані зі скрапленим газом: Установки скрапленого газу стикаються з різними загрозами, включаючи витоки, пожежі та вибухи. Витоки можуть статися через несправність обладнання, людські помилки або зовнішні фактори. Витік газу в навколишнє середовище створює ризики для персоналу, сусідніх громад та довкілля. У разі займання зріджений газ може призвести до пожеж і вибухів, завдаючи серйозної шкоди установці та загрожуючи життю людей.

1. Важливість заходів безпеки: Впровадження надійних заходів безпеки має вирішальне значення для зменшення ризиків, пов'язаних з використанням скрапленого газу. Надійне обладнання, таке як запобіжні клапани, системи аварійного відключення та належна вентиляція, значно запобігають нещасним випадкам та мінімізують їх наслідки. Крім того, слід проводити комплексну оцінку ризиків для виявлення потенційних небезпек і розробки відповідних стратегій їх зменшення.

2. Системи контролю та моніторингу: Сучасні системи контролю та моніторингу необхідні для виявлення витоків та аномалій у системах скрапленого газу. Автоматичні системи пожежогасіння, газові детектори та системи управління аварійними ситуаціями є ключовими компонентами цих систем. Системи пожежогасіння повинні бути стратегічно розміщені таким чином, щоб швидко ліквідувати будь-яку потенційну пожежу. Газові детектори можуть відчути наявність витоку газу і ввімкнути тривогу або автоматичне відключення. Системи управління аварійними ситуаціями забезпечують швидке реагування та координацію дій у разі аварій або інцидентів.

3. Регулярний огляд і технічне обслуговування: Регулярні перевірки та технічне обслуговування є обов'язковими для забезпечення постійної безпеки та надійності систем скрапленого газу. Це включає в себе перевірку стандартного обладнання, трубопроводів, клапанів і резервуарів для зберігання для виявлення будь-яких ознак зносу, корозії або пошкоджень. Необхідно розробити відповідні програми технічного обслуговування, що включають профілактичне обслуговування, періодичні випробування та калібрування пристроїв безпеки. Регулярне навчання обслуговуючого персоналу має важливе значення для набуття ним необхідних навичок для ефективного проведення перевірок і технічного обслуговування.

Вимоги до персоналу та навчання

Використання скрапленого газу в промислових установках вимагає наявності професійно підготовленого персоналу, який добре обізнаний з процедурами безпеки, експлуатацією обладнання та реагуванням на надзвичайні ситуації. Ось ключові міркування з цього приводу:

1. Професійно підготовлений персонал: Промислові установки, що працюють зі скрапленим газом, потребують персоналу зі спеціальною підготовкою та знаннями. Вони повинні бути знайомі з властивостями скрапленого газу, процедурами поводження з ним, протоколами безпеки та планами реагування на надзвичайні ситуації. Навчальні програми повинні охоплювати такі теми, як властивості газу, ідентифікація небезпек, безпечні методи поводження з ним, використання засобів індивідуального захисту та процедури аварійної евакуації.

2. Важливість навчання з техніки безпеки: Навчання з техніки безпеки має вирішальне значення для прищеплення працівникам культури безпеки. Воно допомагає підвищити обізнаність про потенційні ризики, вчить персонал виявляти надзвичайні ситуації та реагувати на них, а також підкреслює важливість дотримання протоколів безпеки. Крім того, за допомогою курсів підвищення кваліфікації та семінарів працівники повинні регулярно отримувати інформацію про нові правила, процедури та найкращі практики.

3. Програми сертифікації та навчання: Для підвищення кваліфікації працівників, які працюють зі скрапленим газом, існують різноманітні програми сертифікації та навчання. Ці програми пропонують спеціалізовані знання, практичні навички та сертифікати, які підтверджують кваліфікацію працівників.

Роботодавці повинні заохочувати працівників до участі в цих програмах, щоб покращити їхнє розуміння вимог безпеки, експлуатації обладнання та реагування на надзвичайні ситуації.

Висновки

Використання скрапленого газу в промислових установках дає значні переваги, але вимагає суворого дотримання технічних вимог і заходів безпеки. Дотримання правил, стандартів і процедур є життєво важливим для забезпечення безпеки персоналу та захисту навколишнього середовища. Належне проектування, будівництво та технічне обслуговування систем постачання, зберігання та розподілу скрапленого газу є запорукою безпечної експлуатації. Впровадження надійних систем контролю та моніторингу, а також регулярні перевірки та технічне обслуговування допомагають виявляти аномалії та запобігати нещасним випадкам. Крім того, інвестиції в навчання та сертифікацію персоналу підвищують його компетентність і гарантують, що він має все необхідне для безпечного поводження зі скрапленим газом.Надаючи пріоритет технічним вимогам і заходам безпеки, промислові установки можуть використовувати потенціал скрапленого газу як екологічно чистого та ефективного джерела енергії, мінімізуючи при цьому ризики. Постійне вдосконалення практик безпеки, ознайомлення з останніми нормативними документами та формування культури, орієнтованої на безпеку, мають вирішальне значення для сталого та відповідального використання скрапленого газу в промислових умовах.

Будь в курсі останніх новин, порад та інформаційних матеріалів.

Не втрачайте можливість стати експертом у галузі автономного газопостачання! Залишайте свою електронну адресу, і ми пообіцяємо, що ваша поштова скринька буде наповнена цінними знаннями.

Дякуємо за ваш інтерес !

 Ми раді, що ви приєднаєтесь до нашої спільноти!

Can't send form.

Please try again later.

Блог

Illustration

Порівняння дизель-генератора з газовим генератором

17.01.2023

Генератор – це найкраща заміна електромережі. У приватних будинках, будинках відпочинку, на різних підприємствах, у медицині, телекомунікаціях і фінансовій індустрії генератори часто використовують як резервне джерело живлення

Illustration

Що таке пропан-бутан?

11.01.2023

LPG надходить з двох джерел: близько 60% отримують під час підземного видобутку природного газу та нафти, а решта 40% утворюється під час перероблення сирої нафти.

Illustration

Порівняння скрапленого та природного газу

18.01.2023

Зріджений нафтовий газ посідає перше місце серед найбільш використовуваних енергоносіїв у Європі. 

Illustration

Газопостачання приватного будинку, ферми та підприємства

13.02.2023

Енергетична незалежність сьогодні є однією з найактуальніших проблем для України, яка вимагає швидкого пошуку компетентного рішення.

Illustration

Що таке газгольдер? Все про зберігання газу 

15.03.2023

Газгольдер – це металевий циліндр, який обладнаний спеціальною технікою і використовується для зберігання, подачі та закачування скрапленого газу (зазвичай це суміш вуглекислого газу, пропану і бутану), а також регазифікація для його подальшої подачі споживачам трубопроводами.

Illustration

Що таке газифікація підприємства?

07.03.2023

Газифікація підприємств – це процес забезпечення безперервного, якісного постачання газу пропан-бутану на промислові підприємства, які часто розташовані в районах, де складно провести централізовані комунікації.
Популярним рішенням для розв'язання проблеми газопостачання таких підприємств стало встановлення газгольдерів для скрапленого газу.

Контакти

Якщо ви бажаєте записатися на консультацію або задати питання, зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом:

Адреса :

м.Київ, вул. Жмеринська буд 11, офіс 34

Години :

Понеділок - П'ятниця: 08:00 - 18:00

Контакти :

+380 96 797 4551
+380 96 310 7704
moc.liamg%40zagraivob

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВʼЯЗКУ 

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.